Kredyty i pożyczki

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych…

Sprawdź szczegóły

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Sprawdź szczegóły

Kredyt rewolwingowy

Kredyt przeznaczony na stałe nakłady związane z prowadzeniem bieżącej działalności, zapasy o charakterze stałym, należności o charakterze stałym, inne potrzeby…

Sprawdź szczegóły

Kredyt płatniczy

Kredyt przeznaczony na finansowanie doraźnych płatności kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w razie przejściowego braku środków finansowych na pokrycie…

Sprawdź szczegóły
Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności…

Sprawdź szczegóły

Kredyt technologiczny

Kredyt przeznaczony na finansowanie projektów dotyczących wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorców lub projekty dotyczące wdrożenia wyników…

Sprawdź szczegóły
Kredyt inwestycyjny UNIKREDYT PROW

Kredyt inwestycyjny UNIKREDYT PROW

Przeznaczenie kredytu na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności…

Sprawdź szczegóły

Pożyczka zabezpieczona hipoteką

Przeznaczenie na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

SGB

Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku
ul. Warmińska 12, 09-408 Płock

tel. (24) 264 83 07
tel. (24) 264 87 71
fax. (24) 269 63 16
e-mail: bsmplock@bsmazowsze.pl

Adres skrzynki ePUAP: \BSMazowsze\domyslna

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl