Zarząd i Rada

Zarząd Banku

Adam Siwiec

Prezes Zarządu

Maria Stawicka

Zastępca Prezesa

Andrzej Leśniewski

Członek Zarządu

Rady Nadzorcza Banku

  • Henryk Jeziak – Przewodniczący
  • Wiesława Ziemkiewicz – Z-ca Przewodniczącego
  • Marek Marciniak – Sekretarz
  • Grażyna Bartosiak
  • Lesław Cybulski
  • Bogumił Gołębiowski
  • Jadwiga Kiełbasa
  • Wiesława Łuniewska

Kontakt

SGB

Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku
ul. Warmińska 12, 09-408 Płock

tel. (24) 264 83 07
tel. (24) 264 87 71
fax. (24) 269 63 16
e-mail: bsmplock@bsmazowsze.pl

Adres skrzynki ePUAP: \BSMazowsze\domyslna

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl