Informacje ogólne

Bank Spółdzielczy “Mazowsze” w Płocku zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB) z siedzibą w Poznaniu. Ofertę  Banku kierujemy do osób, które oczekują sprawdzonych produktów i uproszczonych procedur obsługi. Zapewniamy obsługę w zakresie m.in. udzielania kredytów, operacji kartami płatniczymi, prowadzenia rachunków bankowych, w tym kont osobistych oraz firmowych, przyjmowania lokat, udzielania i potwierdzania gwarancji bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych, realizacji przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.

W ramach Banku Spółdzielczego działają następujące placówki: Oddział w Płocku, Oddział w Bielsku, Oddział w Brudzeniu, Oddział w Drobinie, Oddział w Pacynie, Oddział w Radzanowie, Oddział w Sannikach, Oddział w Zawidzu, Filia w Słubicach, Filia w Płocku.

Kontakt

SGB

Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku
ul. Warmińska 12, 09-408 Płock

tel. (24) 264 83 07
tel. (24) 264 87 71
fax. (24) 269 63 16
e-mail: bsmplock@bsmazowsze.pl

Adres skrzynki ePUAP: \BSMazowsze\domyslna

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl