Historia

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku jest jedną z najstarszych instytucji finansowych w naszym kraju. Początki funkcjonowania Banku sięgają 1901 roku. Założony został wówczas Bank Ludowy Spółdzielczy, który funkcjonował aż do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie został przejęty przez Gminną Kasę Spółdzielczą w Płocku. W 1975 roku zmieniono nazwę na Bank Spółdzielczy w Płocku. W styczniu 1988 roku Bank Spółdzielczy w Płocku wydzielił ze swoich struktur Bank Spółdzielczy w Borowiczkach. Dziesięć lat później Bank Spółdzielczy w Borowiczkach połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Radzanowie i zmienił nazwę na Bank Spółdzielczy w Słupnie z siedzibą w Płocku. Od 1999 roku funkcjonuje pod nazwą Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku.

Ze stosunkowo niewielkiej instytucji finansowej Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku przekształcił się w nowoczesny oraz dynamicznie rozwijający się Bank.

W wyniku konsolidacji istnieje sieć placówek, na którą składa się: Centrala, 8 Oddziałów (Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Sanniki, Pacyna, Płock, Radzanowo i Zawidz Kościelny), 2 filie (Słubice, Płock).

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku oferuje szeroką gamę produktów kredytowych, depozytowych, pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych, realizuje przekazy Western Union. Bank proponuje przejrzysty i funkcjonalny system bankowości internetowej, system rozliczeń elektronicznych Elixir, SMS banking.

Oferta Banku skierowana jest głównie do małych i średnich podmiotów gospodarczych, gospodarstw rolnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz klientów indywidualnych. Zakres usług bankowych jest aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb oraz oczekiwań klientów, a także wymogów rynku. Potwierdzeniem jakości usług oraz obecności w lokalnym środowisku są liczne nagrody i wyróżnienia, a wśród nich między innymi:

  • dyplom „Wyróżniający się Bank Spółdzielczy” uzyskany w VI edycji ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Miesięcznik Finansowy BANK oraz Nowoczesny Bank Spółdzielczy,
  • „Nagroda Konkursu Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy 2009r.” w Konkursie Gepardy Biznesu
  • „Certyfikat Perłowy Polish Product” w kategorii Firma Roku 2010, wydany w oparciu o osiągnięcia gospodarcze jak i rekomendacje partnerów biznesowych.
  • Wyróżnienie w Konkursie „Laur Gospodarności” w kategorii Harmonijna współpraca: Samorząd „- Bank Spółdzielczy za 2010r.
  • dyplom „Bank Przyjazny Biznesowi 2011” organizowany przez Instytut Lokalnego Biznesu

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku służy pomocą finansową wielu instytucjom, organizacjom i osobom prywatnym, wspomaga finansowo różne inicjatywy i działania społecznie-użyteczne. Sponsoruje m. in. szkoły, dożynki gminne, Ochotniczą Straż Pożarną, Płockie Towarzystwo Wioślarskie, Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Mazowsze”. Corocznie bierze udział w finansowaniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz przekazuje środki finansowe na rzecz ofiar klęsk żywiołowych.

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Bankiem kieruje 8-osobowa Rada Nadzorcza, której przewodniczy Henryk Jeziak, zaś pracą 3-osobowego zarządu kieruje Prezes Zarządu Pan Adam Siwiec

Kontakt

SGB

Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku
ul. Warmińska 12, 09-408 Płock

tel. (24) 264 83 07
tel. (24) 264 87 71
fax. (24) 269 63 16
e-mail: bsmplock@bsmazowsze.pl

Adres skrzynki ePUAP: \BSMazowsze\domyslna

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl