Stopy procentowe

2024

MiesiącWibor 1MWIBOR 3M (kredyty klientów instytucjonalnych)WIBOR 3M (kredyty hipoteczne)WIBOR 6M (kredyty konsumenckie)
lipiecWibor 1M: 5.83%Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 5.85%WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 5.85%WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 5.85%

Stopy Procentowe NBP

Obowiązuje odStopa referencyjnaStopa lombardowaStopa depozytowa Stopa redyskonta weksli
Obowiązuje od: 10.01.2024Stopa referencyjna: 5.75%Stopa lombardowa: 6.25%Stopa depozytowa: 5.25%Stopa redyskonta weksli: 5.80

2023

MiesiącWibor 1MWIBOR 3M (kredyty klientów instytucjonalnych)WIBOR 3M (kredyty hipoteczne)WIBOR 6M (kredyty konsumenckie)
styczeńWibor 1M: 6,98%Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 7,11%WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 7,02%WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,99%
lutyWibor 1M: 6,90%Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 6,95%WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 7,02%WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,99%
marzecWibor 1M: 6,89%Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 6,93%WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 7,02%WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,99%
kwiecieńWibor 1M: 6,86%Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 6,92%WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 6,90%WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,99%
majWibor 1M: 6,86%Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 6,90%WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 6,90%WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,99%
czerwiecWibor 1M: 6,85%Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 6,90%WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 6,90%WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,99%
lipiecWibor 1M: 6,85%Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 6,90%WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 6,90%WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,99%
sierpieńWibor 1M: 6,86%Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 6,81%WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 6,90%WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,99%
wrzesieńWibor 1M: 6,81%Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 6,69%WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 6,90%WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,65%
październikWibor 1M: 6,27%Wibor 3M (kredyty klientów instytucjonalnych): 5,99%WIBOR 3M (kredyty hipoteczne): 5,78%WIBOR 6M (kredyty konsumenckie): 6,65%

Stopy Procentowe NBP

Obowiązuje odStopa referencyjnaStopa lombardowaStopa depozytowa Stopa redyskonta weksli
Obowiązuje od: 08.09.2022Stopa referencyjna: 6,75%Stopa lombardowa: 7,25%Stopa depozytowa: 6,25%Stopa redyskonta weksli: 6,80%
Obowiązuje od: 07.09.2023Stopa referencyjna: 6,00%Stopa lombardowa: 6,50%Stopa depozytowa: 5,50%Stopa redyskonta weksli: 6,05%
Obowiązuje od: 05.10.2023Stopa referencyjna: 5,75%Stopa lombardowa: 6,25%Stopa depozytowa: 5,25%Stopa redyskonta weksli: 5,80%
Obowiązuje od: 09.11.2023Stopa referencyjna: 5.75%Stopa lombardowa: 6.25%Stopa depozytowa: 5.25%Stopa redyskonta weksli: 5.80%
Obowiązuje od: 07.12.2023Stopa referencyjna: 5.75%Stopa lombardowa: 6.25%Stopa depozytowa: 5.25%Stopa redyskonta weksli: 5.80%

Kontakt

SGB

Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku
ul. Warmińska 12, 09-408 Płock

tel. (24) 264 83 07
tel. (24) 264 87 71
fax. (24) 269 63 16
e-mail: bsmplock@bsmazowsze.pl

Adres skrzynki ePUAP: \BSMazowsze\domyslna

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl