Kredyt płatniczy

Kredyt przeznaczony na finansowanie doraźnych płatności kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w razie przejściowego braku środków finansowych na pokrycie zobowiązań z tytułu np. wynagrodzeń i pochodnych.

Cechy produktu

Max jednostkowa kwota kredytu
500.000,00 zł

okres kredytowania
do 120 kalendarzowych

Zabezpieczenie kredytu wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń, obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Wysokość kredytu

Kwota kredytu ustalana jest z uwzględnieniem wysokosci i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym, rodzaju i wysokosci bieżących potrzeb kredytowych, poziomu zdolności kredytowej. Max jednostkowa kwota kredytu - 500.000,00 zł

Przeznaczenie kredytu

Kredyt przeznaczony na finansowanie doraźnych płatności kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w razie przejściowego braku środków finansowych na pokrycie zobowiązań z tytułu np. wynagrodzeń i pochodnych.

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl