Pożyczka zabezpieczona hipoteką

Przeznaczenie na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Cechy produktu

kwota minimalna
25 000,00 zł
kwota maksymalna
2 000.000,00 zł

okres kredytowania
do 15 lat

Zabezpieczenie kredytu hipoteką, cesją praw z polisy lub obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Zabezpieczenie kredytu

  • hipoteka na pierwszym miejscu, na dowolnej nieruchomości zlokalizowanej na terytorium RP, należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej,
  • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości,
  • obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl