Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, refinansowanie w/w nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach.

Cechy produktu

Max jednostkowa kwota kredytu
1.500.000,00 zł

okres kredytowania
do 15 lat

Zabezpieczenie kredytu wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń, obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Wysokość kredytu

Wyznaczana w oparciu o:

  • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
  • ocenę zdolności kredytowej
  • proponowane zabezpieczenie
  • celowość/efektywność przedsiewzięcia
  • poziom ryzyka kredytowego

Max jednostkowa kwota kredytu - 1.500.000,00 zł

Przeznaczenie kredytu

Kredyt przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolnosci wytwórczych lub usługowych, refinansowaniew/w nakładów poniesionych w ciagu ostatnich 6 miesięcy, spłata kredytów inwestycyjnych w inych bankach

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl