Kredyt inwestycyjny UNIKREDYT PROW

Kredyt inwestycyjny UNIKREDYT PROW

Przeznaczenie kredytu na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych.

Cechy produktu

Max jednostkowa kwota kredytu
1.500.000,00 zł

okres kredytowania
do 15 lat

Zabezpieczenie kredytu wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń, obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Wysokość kredytu

Max jednostkowa kwota kredytu - 1.500.000,00 zł

Przeznaczenie kredytu

  • finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych
  • refinansowanie w/w nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  • spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach
Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl