Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług: VAT.

Cechy produktu

Max jednostkowa kwota kredytu
1.000.000,00 zł

okres kredytowania
do 36 miesięcy

Zabezpieczenie kredytu wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń, obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Wysokość kredytu

zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, uzależniona od: efektywności działalności gospodarczej, wysokosci i częstotliwości obrotów, poziomu zdolności kredytowej, rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Przeznaczenie kredytu

Zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, uzależniona od: efektywności działalności gospodarczej, wysokości i częstotliwości obrotów, poziomu zdolności kredytowej, rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl