Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Cechy produktu

Max jednostkowa kwota kredytu
1.000.000,00 zł

okres kredytowania
do 36 miesięcy

Zabezpieczenie kredytu wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń, obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Wysokość kredytu

Maksymalna kwota kredytu uzależniona od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący i przychodów. Max jednostkowa kwota kredytu - 1.000.000,00 zł

Przeznaczenie kredytu

Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl