Kredyt klęskowy

Kredyt klęskowy

Kredyt przeznaczony jest pokrycie strat i odtworzenie produkcji w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez susze, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę zwane dalej niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Cechy produktu

Max dopuszczalna kwota kredytu 2.000,00 zł na 1ha użytków rolnych objętych klęską. max jednostkowa kwota kredytu
1 000.000,00 zł

okres kredytowania
do 36 miesięcy

wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń, obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Wysokość kredytu

Max dopuszczalna kwota kredytu - 2.000,00 zł na 1 ha użytków rolnych objętych klęską zgodnie ze złożonym oświadczeniem lub nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub gospodarstwach, oszacowanych przez Komisję powołaną przez gminę/wojewodę tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne

Zabezpieczenie kredytu

  • wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń
  • obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl