Kredyt inwestycyjny na zakup ziemi

Kredyt inwestycyjny na zakup ziemi

Kredyt przeznaczony na zakup gruntów rolnych, możliwość wykorzystania części kredytu na zakup nieruchomości zabudowanych zabudowaniami związanymi z prowadzeniem działalności rolnej, lasów, trwałych użytków zielonych (łąk, pastwisk), plantacji wieloletnich, itp.

Cechy produktu

Max jednostkowa kwota kredytu
1.500.000,00 zł

okres kredytowania
do 15 lat

zabezpieczenia na nabywanych gruntach - przedmiocie kredytowania oraz wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń, obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Wysokość kredytu

Max jednostkowa kwota kredytu - 1.500.000,00 zł

Przeznaczenie kredytu

Kredyt przeznaczony na zakup gruntów rolnych, możliwość wykorzystania części kredytu na zakup nieruchomości zabudowanych zabudowaniami związanymi z prowadzeniem działalności rolnej, lasów, trwałych użytków zielonych (łąk, pastwisk), plantacji wieloletnich, itp. w przypadku jeżeli stanowią raz z gruntami rolnymi jedno przedsięwzięcie zniesienie współwłasności, refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na w/w zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl