Kredyty inwestycyjny AGRO

Kredyty inwestycyjny AGRO

Kredyt przeznaczony jest na zakup majątku trwałego, służącego produkcji rolnej, w tym m.in. zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowa, modernizacja budynków gospodarskich, spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach.

Cechy produktu

Max jednostkowa kwota kredytu
1.500.000,00 zł

okres kredytowania
do 15 lat

zabezpieczenie na przedmiotach kredytowania, dopuszczalne są wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń, obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Wysokość kredytu

Max jednostkowa kwota kredytu - 1.500.000,00 zł

Zabezpieczenie kredytu

  • zabezpieczenie na przedmiotach kredytowania (z wyłączeniem sytuacji gdy wartość przedmiotu kredytowania nie jest adekwatna do ryzyka banku związanego z udzieleniem produktu, w porozumieniu z klientem przyjmuje sie inną rzeczową formę zabezpieczenia)
  • dopuszczalne są wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń
  • obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl