Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie doraźnych płatności kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w razie przejściowego braku środków finansowych na pokrycie zobowiązań z tytułu np. wynagrodzeń i pochodnych

Cechy produktu

Max jednostkowa kwota kredytu
500.000,00 zł

okres kredytowania
do 120 dni

wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń, obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Wysokość kredytu

Kwota kredytu ustalona jest z uwzględnieniem wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym, rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, poziomu zdolności kredytowej. Max jednostkowa kwota kredytu - 500.000,00 zł

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl