Bank Spółdzielczy Mazowsze w Płocku Rolnicy Kredyty i pożyczki Kredyt dla rolników zabezpieczony hipoteką

Kredyt dla rolników zabezpieczony hipoteką

Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą.

Cechy produktu

kwota minimalna 25 000,00 zł
kwota maksymalna 2 000.000,00 zł

okres kredytowania
do 25 lat

hipoteka na pierwszym miejscu, na dowolnej nieruchomości (użytkowaniu wieczystym) zlokalizowanej na terytorium RP, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, obligatoryjnie wekesl in blanco wraz z deklaracją wekslową

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl