Kredyt Mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy

Przeznaczenie kredytu m. in.: budowa, rozbudowa, przebudowa, remont, modernizacja, wykończenie oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej.

Cechy produktu

kredytowanie do 80% kosztów inwestycji
(Bank może udzielić kredytu mieszkaniowego, do wysokości 90% wartości nierychomości pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczeńa spłaty kredytu)

długi okres kredytowania

do 25 lat

wysokość kredytu od 20.000 zł

do 1 000.000 zł

możliwość spłaty w ratach stałych
i malejących

docelowe zabezpieczenie hipoteka na nieruchomości

możliwość wcześnieszej spłaty kredytu na warunkach określonych w umowie

Przeznaczenie kredytu m. in.:

  • budowa, rozbudowa, przebudowa, remont, modernizacja, wykończenie oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej;
  • przebudowa pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
  • nabycie nieruchomości mieszkalnej;
  • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności;
  • zamianę nieruchomości mieszkalnej na inna nieruchomość mieszkalną;
  • wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne;
  • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej,pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości;
  • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

"

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,59%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 297 333,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 567 589,43 zł, oprocentowanie zmienne 8,26% w stosunku rocznym (WIBOR 3M według stanu na dzień 15.04.2024r. wynosi 5,86%) + marża Banku 2,4 p.p., całkowity koszt kredytu 270 256,43 zł (w tym: prowizja 5 946,66 zł, odsetki 254 120,77 zł, ubezpieczenie 7 000,00 zł, usługi dodatkowe: administrowanie rachunkiem kredytowym 2 470,00 zł za cały okres kredytowania, opłata za dokonanie inspekcji przed udzieleniem kredytu 100,00 zł, PCC 19,00 zł), kredyt spłacany w 247 ratach, w tym pierwsza rata w wysokości
1 205,58 zł i 246 miesięcznych ratach równych w wysokości 1 203,77 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie."

Do uzyskania kredytu na opisanych powyżej warunkach wymagane jest sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości, a w przypadku nieruchomości zabudowanej zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw do odszkodowania z tego ubezpieczenia w całym okresie kredytowania, których koszty nie zostały wliczone do RRSO.

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.02.2022 r, na reprezentatywnym przykładzie.

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl