Konto rodzinne

Konto Rodzinne

KONTO RODZINNE przeznaczone jest dla osób fizycznych, może być otwarty tylko do obsługi transferu środków pieniężnych pochodzących ze świadczeń socjalnych niepodlegających egzekucji.

Twoje korzyści

0 zł

za otwarcie i prowadzenie

0 zł

za wydanie i obsługę karty debetowej

0z ł

za wypłaty i wpłaty w kasie banku

0z ł

za transakcje obejmujące

0z ł

za wypłaty z ponad 4000 bankomatów banków spółdzielczych, SGB-Banku S.A. i BPS S.A. na terenie całej Polski;

0z ł

polecenie przelewu wewnętrznego
na pozostałe rachunki i
polecenie przelewu „standardowego”

SMS-owe powiadomienia o zmianie salda na rachunku

Konto oszczędnościowe

Możliwość oszczędzania na koncie oszczędnościowym
lub na wybranych lokatach terminowych

Zasady funkcjonowania:

  • służy do przekazywania przyznanych: świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń integracyjnych oraz świadczeń wychowawcze – 500 plus, z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych;
  • do otwarcia rachunku rodzinnego wymagane jest zaświadczenie o numerze konta z którego jednostka wypłacająca świadczenia będzie przelewała świadczenie;
  • posiadaczem rachunku rodzinnego może być wyłącznie osoba fizyczna;
  • klient może posiadać w banku tylko jeden rachunek rodzinny;
  • rachunek rodzinny nie może być zasilany wpłatami pieniężnymi z innych źródeł np. z wynagrodzenia za pracę, alimentów, rent czy emerytur;
  • wypłaty mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej;
  • do rachunku może być wydana wyłącznie jedna karta płatnicza;
  • do rachunku rodzinnego bank nie udostępnia usług bankowości elektronicznej;
  • środki zgromadzone na rachunku rodzinnym nie podlegają egzekucji;
  • bezpieczeństwo środków zapewnione przez BFG.

Dokumenty

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl