Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS (Serwis SMS Banking) zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta. Usługa taka jest zgodna z aktualnymi tendencjami w świadczeniu usług bankowych i w znacznym stopniu uatrakcyjnia produkty dostarczane przez bank.

Powiadomienie SMS umożliwia przekazanie informacji o:

  • stanie salda na rachunkach;
  • ostatnich operacjach na każdym z rachunków;
  • kwocie wolnych środków;
  • nazwie rachunku.


Informacje przekazywane na telefon klienta w postaci komunikatu SMS przekazywane są:

  • w odpowiedzi na SMS wysłany przez klienta do Banku;
  • w wyniku powstania operacji na rachunku klienta (parametrycznie można określić czy SMS jest wysyłany po każdej operacji, po operacji Winien lub Ma);
  • codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy też tylko w te dni gdy saldo uległo zmianie).
Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl