BLIK

BLIK

Usługa BLIK umożliwia dokonywanie transakcji przy użyciu kodów BLIK generowanych w aplikacji mobilnej Nasz Bank, zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

Co to jest BLIK?

 • Usługa BLIK umożliwia dokonywanie transakcji przy użyciu kodów BLIK generowanych w aplikacji mobilnej Nasz Bank, zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.
 • Do korzystania z BLIKA potrzebna jest wyłącznie aplikacja mobilna Nasz Bank. Aplikacja dostępna na systemie Android.
 • BLIK jest nowoczesnym instrumentem płatniczym, który jest oferowany przez Banki Spółdzielcze i SGB-Bank S.A. przy współpracy z Polskim Systemem Płatności.

 Gdzie skorzystam z BLIKA?

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych akceptujących BLIKA, w tym płatności w Internecie,
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem BLIK,
 • wypłaty gotówki w ramach usługi cashback w punktach handlowo-usługowych świadczących taką usługę na terenie kraju,
 • Operacje BLIKIEM mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku
  • W przypadku rachunku wspólnego, każdy ze współposiadaczy może wystąpić z wnioskiem o wydanie BLIKA
  • BLIK jest ważny bezterminowo.
  • Klient może zrezygnować z użytkowania BLIKA w dowolnym czasie.

 Silne strony produktu

 • Nowoczesne, wygodne i szybkie płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.
 • Bezpieczne rozwiązanie przy płatnościach internetowych – potwierdzenie transakcji następuje z wykorzystaniem jednorazowego kodu BLIK, który jest ważny 120 sekund.
 • Wygoda przy wypłacie gotówki z bankomatów – brak ryzyka utraty karty bądź kradzieży danych
 • Wygoda przy transakcjach internetowych – brak konieczności dodatkowego logowania do bankowości internetowej i wprowadzania danych karty płatniczej.

Jak płacić BLIKIEM w internecie?

Wybierz „Płatność BLIK”.

Wygeneruj kod BLIK w aplikacji mobilnej Nasz Bank.

Wpisz kod na stronie internetowej.

Potwierdź płatność w aplikacji mobilnej Nasz Bank

Jak płacić BLIKIEM w sklepie?

Poinformuj sprzedawcę: płacę BLIKIEM!

Wygeneruj kod BLIK w aplikacji mobilnej Nasz Bank.

Wpisz kod na terminalu.

Potwierdź płatność w aplikacji mobilnej Nasz Bank

Jak wypłacać BLIKIEM w bankomacie?

Sprawdź czy bankomat akceptuje wypłatę BLIK.

Wybierz opcję wypłaty BLIK.

Wybierz kwotę wypłaty.

Wygeneruj kod BLIK w aplikacji mobilnej Nasz Bank i wpisz go w bankomacie.

Potwierdź płatność w aplikacji mobilnej Nasz Bank.

Jak aktywować BLIKA?

 • Na urządzeniu mobilnym uruchom aktywowaną wcześniej aplikacje mobilną Nasz Bank.
 • Pamiętaj o aktualizacji oprogramowania aplikacji.
 • Wejdź w  „Ustawienia” dalej „Ustawienia BLIK”  i postępuje zgodnie z poleceniami na ekranie.
 • Usługa BLIK została aktywowana w aplikacji mobilnej Nasz Bank.
 • W razie problemów skontaktuj się z Bankiem.

Często zadawane pytania

Ile kosztuje BLIK?

Za korzystanie z BLIKA nie ponosisz żadnych kosztów. To darmowa usługa.

Na jakich urządzeniach działa BLIK?

BLIK działa na urządzeniach mobilnych z oprogramowaniem Android poprzez aplikacje mobilną Nasz Bank. Do działania aplikacji niezbędne jest połączenie z internetem (pakiet danych lub wi-fi).

Czym różni się BLIK dla klienta indywidulanego i klienta firmowego?

Nie różni się  – usługa działa identycznie dla każdego użytkownika.

Czy używanie BLIKA jest bezpieczne?

Tak, jest to bezpieczne. Wykonanie transakcji BLIKIEM wymaga dostępu do aplikacji mobilnej Nasz Bank, która zabezpieczona jest 6-cyfrowym kodem PIN. Każda transakcja jest dodatkowo potwierdzana na urządzeniu mobilnym. Na ekranie potwierdzenia widoczna jest m.in. kwota, rodzaj oraz odbiorca transakcji. Łączna dzienna kwota transakcji BLIK nie może przekroczyć ustalonego dziennego limitu, który wynosi 10.000,00 PLN. W aplikacji mobilnej można zmieniać limity transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz internetowych.

Czy BLIK funkcjonuje identyczne w każdym banku?

Tak. Każdy z banków ma obowiązek udostępniania podstawowych funkcji usługi, takich jak generowanie kodu służącego do przeprowadzania transakcji w POS, bankomatach czy internecie. Funkcje przelewów na numer telefonu BLIK czy generowania czeku nie są obowiązkowe. Limity ilościowe i kwotowe dla transakcji mobilnych BLIK ustalane są indywidualnie przez banki.

Czy z BLIKA mogą korzystać osoby poniżej 18 roku życia?

Tak. BLIK jest instrumentem płatniczym wydawanym osobom od 13 roku życia. Osoby małoletnie nie mogą samodzielnie zmieniać limitów transakcyjnych – limity mogą być zmieniane przez pełnomocnika ustawowego.

Czy mogę korzystać z BLIK podczas pobytu za granicą?

Nie. Z płatności BLIKIEM można korzystać tylko na terenie Polski.

Do jakiej kwoty mogę korzystać z BLIKA?

Limit dzienny na wszystkie rodzaje transakcji BLIK może wynosić od 500 zł do 10 000 zł (dotyczy zarówno transakcji bezgotówkowych jak i wypłat z bankomatów). Zostały wprowadzone standardowe limity ustalone prze Bank dla płatności gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych za pomocą BLIKA.

Czy mogę korzystać równolegle z wielu aplikacji mobilnych różnych banków przypisanych do tego samego telefonu? Na którą z nich przyjdzie przelew?

Tak, można korzystać z aplikacji różnych banków, które oferują płatności BLIK. Jeśli inny użytkownik wyśle przelew na Twój numer telefonu, przyjdzie on do tego banku, w którym zdefiniujesz swój numer telefonu jako domyślny do odbierania przelewów BLIK. Zdefiniowanie numeru telefonu w innym banku spowoduje, że od tego momentu przelewy na telefon będą zasilały rachunek w tym banku. Powiązanie, które było wcześniej jest unieważniane.

Co się stanie, jeśli wyślę przelew na nr telefonu osoby, która jeszcze nie korzysta z BLIK?

Otrzymasz informację od banku, że natychmiastowa realizacja przelewu nie jest możliwa. Możesz zdecydować czy mimo tej informacji nadal chcesz wysłać przelew. Jeśli chcesz zrezygnować wystarczy wybrać opcję „Anuluj”. Jeśli mimo tej informacji wyślesz przelew, bank powiadomi odbiorcę o oczekującym na odebranie przelewie. Odbiorca musi wskazać numer rachunku, na który przelew ma być wykonany. Jeśli nie zrobi tego w określonym czasie, środki wrócą na Twoje konto.

Facebook © 2024 BS Mazowsze w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl